STATUT 2021

Autor: Elżbieta Kwika-Piróg   Data dodania: 2023-05-30 19:33:12   Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-30 19:33:13Uchwała Nr XXV/297/2021 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1


Skip to content