Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228 obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2021-07-19 13:05:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-07 13:07:32Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja zamówienia publicznego pn.

"Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228 obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie"  (znak postępowania: SP.SAN.ZA.253.13.2021), znajduje się pod adresem:   

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/485251

Skip to content