Kategoria: Postępowania powyżej 130.000 zł od 1 stycznia 2021r

Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-10-31 14:46:06    Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w...

Dostawa wyposażenia elektronicznego, komputerowego oraz dodatkowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-10-27 19:27:39    Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia elektronicznego, komputerowego oraz dodatkowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im....

Dostawa wyposażenia elektronicznego i komputerowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-08-08 12:17:54    Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja zamówienia publicznego pn. ” Dostawa wyposażenia elektronicznego i komputerowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego...

Dostawa wyposażenia dodatkowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-07-27 13:11:48    Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia dodatkowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w...

Dostawa wyposażenia meblowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-07-21 12:35:36    Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia meblowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie” znajduje...

Dostawa odnawialnych źródeł energii (panele solarne, pompa ciepła) w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie tj. Rozbudowa Przychodni

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2022-09-05 12:56:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-07 13:01:17 Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja zamówienia publicznego pn. „Dostawa odnawialnych źródeł energii (panele solarne, pompa ciepła) w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa...

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę istniejących obiektów oraz zagospodarowanie terenu w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2022-08-17 13:04:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-07 13:04:55 Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę istniejących obiektów oraz zagospodarowanie terenu w Samodzielnym Publicznym...

Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228 obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2021-07-19 13:05:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-07 13:07:32 Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja zamówienia publicznego pn. „Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w...

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228 obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX tj. Rozbudowa Pr

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2021-06-02 13:07:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-07 13:09:10 Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja zamówienia publicznego pt.: „Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w...

Skip to content