Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228 obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX tj. Rozbudowa Pr

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2021-06-02 13:07:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-07 13:09:10Uprzejmie informujemy, że wszelka dokumentacja zamówienia publicznego pt.: "Wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228 obręb Krasnobród. Kategoria budynku IX tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie" znajduje się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/466558

https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=krasnobr%C3%B3d&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months

Skip to content