Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2021-06-21 12:52:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-27 13:02:33Skip to content