Kategoria: Postępowania regulaminowe do 130.000 zł od 1 stycznia 2021r

Dostawa artykułów przemysłowych i chemii gospodarczej dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2024-02-21 14:08:37   Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-11 12:36:27 Zapytanie-ofertowe-3Pobierz Zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowieniaPobierz zalacznik-nr-2-wzor-formularza-ofertyPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-kosztorysu-ofertowego-1Pobierz Zalacznik-nr-4-Wzor-umowyPobierz Zalacznik-nr-5-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODOPobierz Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-RODOPobierz Zalacznik-nr-7-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczeniaPobierz Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-1Pobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowienia-2Pobierz

Dostawa mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2024-02-16 10:46:34   Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-07 09:37:32 Zapytanie-ofertowe-2Pobierz zalacznik-nr-1-wzor-formularza-oferty-1Pobierz Zalacznik-nr-2-wzor-kosztorysu-ofertowego-1Pobierz Zalacznik-nr-3-Wzor-umowyPobierz Zalacznik-nr-4-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODO-1Pobierz Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-RODO-1Pobierz Zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-1Pobierz Zawiadomienie-o-wyborze-ofertyPobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowienia-1Pobierz

Dostawa produktów mleczarskich dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2024-02-14 09:30:42   Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-01 12:04:38 Zapytanie-ofertowe-1Pobierz zalacznik-nr-1-wzor-formularza-ofertyPobierz Zalacznik-nr-2-wzor-kosztorysu-ofertowegoPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-umowyPobierz Zalacznik-nr-4-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODOPobierz Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-RODOPobierz Zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczeniaPobierz Informacja-o-I-modyfikacji-Zapytania-ofertowego-15.02.2024rPobierz Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-1Pobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowieniaPobierz

Dostawa urządzeń do rehabilitacji dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2024-02-02 12:07:50   Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-21 11:05:59 Zapytanie-ofertowePobierz Zalacznik-nr-1-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowieniaPobierz Zalacznik-nr-2-wzor-formularza-ofertyPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-kosztorysu-ofertowegoPobierz zalacznik-nr-4-wykaz-oferowanych-przez-wykonawce-parametrowPobierz Zalacznik-nr-5-projekt-umowyPobierz Zalacznik-nr-6-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODOPobierz Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-RODOPobierz Zalacznik-nr-8-Oswiadczenie-w-zwiazku-z-wojna-na-UkrainiePobierz Odpowiedz-Zamawiajacego-na-pytania-do-zapytania-ofertowegoPobierz Zawiadomienie-o-wyborze-ofertyPobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowieniaPobierz

Dostawa artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-12-20 09:53:04   Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-09 11:00:59 Zapytanie-ofertowe-3Pobierz zalacznik-nr-1-wzor-formularza-oferty-2Pobierz zalacznik_nr_2_wzor_kosztorysu_ofertowegoPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-umowy-2Pobierz Zalacznik-nr-4-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODO-2Pobierz Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-RODO-2Pobierz Zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-2Pobierz Zawiadomienie-o-wyborze-ofertyPobierz Zawoadomienie-o-udzieleniu-zamowieniaPobierz

Dostawa owoców i warzyw dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-12-20 08:26:09   Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-09 10:42:25 Zapytanie-ofertowe-2Pobierz zalacznik-nr-1-wzor-formularza-oferty-1Pobierz Zalacznik-nr-2-wzor-kosztorysu-ofertowego-1Pobierz Zalacznik-nr-3-wzor-umowy-1Pobierz Zalacznik-nr-4-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODO-1Pobierz Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-RODO-1Pobierz Zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-1Pobierz Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-1Pobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowieniaPobierz

Dostawa pieczywa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-12-18 10:20:31   Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-28 09:38:03 Zapytanie-ofertowePobierz zalacznik-nr-1-wzor-formularza-ofertyPobierz Zalacznik-nr-2-wzor-kosztorysu-ofertowegoPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-umowyPobierz Zalacznik-nr-4-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODOPobierz Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-RODOPobierz Zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczeniaPobierz Zawiadomienie-o-wyborze-ofertyPobierz

Dostawa wyposażenia dodatkowego (meble dedykowane dla zakładów opieki zdrowotnej) w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-11-07 09:57:57   Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-28 13:17:37 Zapytanie-ofertowe-2Pobierz Zalacznik-nr-1-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-2Pobierz Zalacznik-nr-2-wzor-formularza-oferty-2Pobierz Zalacznik-nr-3-wzor-kosztorysu-ofertowego-2Pobierz Zalacznik-nr-4-projekt-umowy-2Pobierz Zalacznik-nr-5-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODO-2Pobierz Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-RODO-2Pobierz Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-w-zwiazku-z-wojna-na-Ukrainie-2Pobierz Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-2Pobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowienia-3Pobierz

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-11-06 13:25:09   Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-17 14:38:05 Zapytanie-ofertowe-1Pobierz Zalacznik-nr-1-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-1Pobierz Zalacznik-nr-2-wzor-formularza-oferty-1Pobierz Zalacznik-nr-3-wzor-kosztorysu-ofertowego-1Pobierz Zalacznik-nr-4-projekt-umowy-1Pobierz Zalacznik-nr-5-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODO-1Pobierz Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-RODO-1Pobierz Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-w-zwiazku-z-wojna-na-Ukrainie-1Pobierz Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-1Pobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowienia-2Pobierz

Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-11-06 10:24:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-17 14:23:30 Zapytanie-ofertowePobierz Zalacznik-nr-1-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowieniaPobierz Zalacznik-nr-2-wzor-formularza-ofertyPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-kosztorysu-ofertowegoPobierz Zalacznik-nr-4-projekt-umowyPobierz Zalacznik-nr-5-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODOPobierz Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-RODOPobierz Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-w-zwiazku-z-wojna-na-UkrainiePobierz Zawiadomienie-o-wyborze-ofertyPobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowieniaPobierz

Skip to content