Kategoria: Postępowania regulaminowe do 130.000 zł od 1 stycznia 2021r

Dostawa wyposażenia dodatkowego (meble dedykowane dla zakładów opieki zdrowotnej) w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-11-07 09:57:57   Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-28 13:17:37 Zapytanie-ofertowe-2Pobierz Zalacznik-nr-1-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-2Pobierz Zalacznik-nr-2-wzor-formularza-oferty-2Pobierz Zalacznik-nr-3-wzor-kosztorysu-ofertowego-2Pobierz Zalacznik-nr-4-projekt-umowy-2Pobierz Zalacznik-nr-5-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODO-2Pobierz Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-RODO-2Pobierz Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-w-zwiazku-z-wojna-na-Ukrainie-2Pobierz Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-2Pobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowienia-3Pobierz

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-11-06 13:25:09   Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-17 14:38:05 Zapytanie-ofertowe-1Pobierz Zalacznik-nr-1-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-1Pobierz Zalacznik-nr-2-wzor-formularza-oferty-1Pobierz Zalacznik-nr-3-wzor-kosztorysu-ofertowego-1Pobierz Zalacznik-nr-4-projekt-umowy-1Pobierz Zalacznik-nr-5-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODO-1Pobierz Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-RODO-1Pobierz Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-w-zwiazku-z-wojna-na-Ukrainie-1Pobierz Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-1Pobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowienia-2Pobierz

Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2023-11-06 10:24:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-17 14:23:30 Zapytanie-ofertowePobierz Zalacznik-nr-1-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowieniaPobierz Zalacznik-nr-2-wzor-formularza-ofertyPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-kosztorysu-ofertowegoPobierz Zalacznik-nr-4-projekt-umowyPobierz Zalacznik-nr-5-Klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODOPobierz Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-RODOPobierz Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-w-zwiazku-z-wojna-na-UkrainiePobierz Zawiadomienie-o-wyborze-ofertyPobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamowieniaPobierz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż kotłów gazowych kondensacyjnych

Autor: Elżbieta Kwika-Piróg   Data dodania: 2023-06-06 11:38:31   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-06 11:39:08 Przedmiotem sprzedaży są kotły kondensacyjne gazowe. ogloszenie_o_przetargu-na-kotly-gazowePobierz specyfikacja_z_zalacznikami-mdash-kociol-vitodens-100wPobierz specyfikacja_z_zalacznikami-mdash-kociol-de-detrich-mdash-kopiaPobierz

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł na „Dostawę produktów mleczarskich”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2022-12-16 12:46:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-20 11:30:39 zapytanie-ofertowePobierz Zalacznik-nr-1-wzor-formularza-ofertyPobierz Zalacznik-nr-2-wzor-kosztorysu-ofertowegoPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-umowyPobierz Zalacznik-nr-4-klauzula-informacyjna-z-art-13-rodoPobierz Zalacznik-nr-5-oswiadczenie-rodoPobierz Zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczeniaPobierz Zawiadomienie-o-wyborze-oferty – 27.12.2022rPobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamówienia – 11.01.2023rPobierz

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł na „Dostawę owoców i warzyw””

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2022-12-09 12:27:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-20 12:44:22 Zapytanie-ofertowePobierz Zalacznik-nr-1-wzor-formularza-ofertyPobierz Zalacznik-nr-2-wzor-kosztorysu-ofertowegoPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-umowyPobierz Zalacznik-nr-4-klauzula-informacyjna-z-art-13-rodoPobierz Zalacznik-nr-5-oswiadczenie-rodoPobierz Zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczeniaPobierz Zawiadomienie-o-wyborze-oferty – 22.12.2022rPobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamówienia – 30.12.2022rPobierz

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł na „Dostawę produktów mleczarskich”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2022-12-07 12:51:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-20 13:06:55 Zapytanie-ofertowePobierz Zalacznik-nr-1-wzor-formularza-ofertyPobierz Zalacznik-nr-2-wzor-kosztorysu-ofertowegoPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-umowyPobierz Zalacznik-nr-4-klauzula-informacyjna-z-art-13-rodoPobierz Zalacznik-nr-5-oswiadczenie-rodoPobierz Zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczeniaPobierz Informacja-o-unieważnieniu-postepowania – 15.12.2022rPobierz

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł na „Dostawę artykułów spożywczych””

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2022-12-06 13:12:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-20 13:19:16 Zapytanie-ofertowePobierz Zalacznik-nr-1-wzor-formularza-ofertyPobierz Załącznik_nr_2_wzór_kosztorysu_ofertowegoPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-umowyPobierz Zalacznik-nr-4-klauzula-informacyjna-z-art-13-rodoPobierz Zalacznik-nr-5-oswiadczenie-rodoPobierz Zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczeniaPobierz Zawiadomienie-o-wyborze-oferty – 15.12.2022rPobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamówienia – 09.01.2023rPobierz

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł na „Dostawę mięsa i produktów mięsno -wędliniarskich”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2022-12-05 13:23:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-20 13:28:01 Zapytanie-ofertowePobierz Zalacznik-nr-1-wzor-formularza-ofertyPobierz Zalacznik-nr-2-wzor-kosztorysu-ofertowegoPobierz Zalacznik-nr-3-wzor-umowyPobierz Zalacznik-nr-4-klauzula-informacyjna-z-art-13-rodoPobierz Zalacznik-nr-5-oswiadczenie-rodoPobierz Zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczeniaPobierz Zawiadomienie-o-wyborze-oferty – 20.12.2022rPobierz Zawiadomienie-o-udzieleniu-zamówienia – 29.12.2022rPobierz

Skip to content