Kategoria: Postępowania do 31 grudnia 2020r

Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznych na I piętrze w budynku dawnej oficyny oraz wykonanie głównej tablicy rozdzielczej budynku w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2020-10-20 08:41:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-29 08:45:46

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na modernizację ogrodzenia zewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2020-10-08 08:46:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-29 08:47:58

Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach kuchennych na parterze w budynku dawnej oficyny w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie przy ul. Sanatoryjnej 1

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2020-06-02 08:48:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-29 08:50:06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tys. euro na „Remont pomieszczeń mieszkalnych z funkcją węzłów sanitarnych w budynku pawilonu sanatoryjnego na I piętrze w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2020-04-03 08:50:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-29 08:52:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tys. euro na wykonanie zadania pn. „Renowacja drzwi wewnętrznych i wymiana stolarki okiennej w budynku dawnej oficyny”

Autor: Marta Lizut   Data dodania: 2019-05-07 08:52:00   Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-29 08:54:13

Skip to content